Lancia Aurelia B20S GT 6e Serie '57 €179.950,-

For sale: Lancia Aurelia B20S GT 6e Serie '57 €179.950,-

I am interested in this car

Betreft Lancia Aurelia B20S GT 6e Serie '57 €179.950,-

Tell a friend about this car

About Lancia Aurelia B20S GT 6e Serie '57 €179.950,-
Fields marked with '*' are required

View all 'more special cars' in stock

Specifications

Mileage 6,732   Bhp 112 pk
Year 1957   Engine capacity 2451 cc
Exterior colour Grigio Scuro Met.   Engine configuration V6 met Weber carburatie
Interior colour Grijs/blauw   Engine number 3950
Upholstery Leer/stof   Rims 16 inch
0 - 100 km/u 13.9 sec   Wheels Michelin
Top speed 180 km/u   Production numbers 2640
VIN number 1598   Other Cremonini Classic restauratie.
Export/import service

Model history

Hoewel Lancia bij introductie van de iconische Aurelia het zelf niet zo bedoeld had evolueerde de coupe versie, als eerste echte GranTurismo ooit, vanaf 1949 tot uiteindelijk een zesde serie in 1956. Terwijl de Aurelia al revolutionair te noemen viel, voorzien van een volledig uit aluminium in serie geproduceerde V6 bijvoorbeeld, werden technische verbeteringen doorgevoerd die de Aurelia nu in series verdeelt. De (slechts) 425 gebouwde exemplaren uit '57 en '58 aangeduid als de zesde serie waren niet de krachtigste (2,5ltr., 112pk), ze profiteerden wel duidelijk van de ervaringen opgedaan uit eerdere producties. De sterk verbeterde cardanas en koppeling, vroegere exemplaren hebben daar regelmatig problemen mee, is daar een voorbeeld van. Ook de ophanging en kwaliteit van de versnellingsbak verbeterde sterk. Uiterlijk herkend men de zesde serie eenvoudig aan de chromen strip op de motorkap.
Het hier aangeboden exemplaar is afkomstig uit de collectie van een Romeinse advocaat die de auto liet restaureren door Cremonini Classics in Modena, een zeer gerenommeerd restauratiebedrijf wat staat voor topkwaliteit. Het niveau van de restauratie is de auto dan ook tot in detail aan te zien, zie de fotoreportage. Met kennis van zaken, gebruikmakend van originele materialen en laktechnieken werd deze Aurelia professioneel gerestaureerd. Goede wijn behoeft verder geen krans, deze B20S GT is van verzamelwaardige kwaliteit. De S in de typeaanduiding staat overigens voor het Italiaanse 'sinistra' ofwel links gestuurd, er zijn meer rechts- dan linksgestuurde GT's gebouwd.

Obwohl Lancia es bei der Einführung des ikonischen Aurelia nicht so beabsichtigt hatte, entwickelte sich die Coupé-Version als erster echter GranTurismo überhaupt von 1949 bis schließlich 1956 zu einer sechsten Serie. Während der Aurelia bereits als revolutionär bezeichnet werden konnte, ausgestattet mit einem komplett Aluminium-Serien-V6 beispielsweise wurden technische Verbesserungen vorgenommen, die den Aurelia nun in Serie gliedern. Die (nur) 425 gebauten Exemplare von '57 und '58, als sechste Serie bezeichnet, waren nicht die stärksten (2,5 ltr., 112 PS), sie profitierten deutlich von den Erfahrungen aus früheren Produktionen. Die stark verbesserte Kardanwelle und Kupplung, frühere Exemplare haben damit regelmäßig Probleme, ist ein Beispiel dafür. Auch die Aufhängung und die Qualität des Getriebes verbesserten sich erheblich.
Das hier angebotene Exemplar stammt aus der Sammlung eines römischen Anwalts, der den Wagen bei Cremonini Classics in Modena restaurieren ließ, einem renommierten Restaurierungsunternehmen, das für höchste Qualität steht. Der Stand der Restaurierung ist daher am Auto im Detail zu sehen, siehe Fotobericht. Diese Aurelia wurde fachmännisch und fachmännisch restauriert, wobei originale Materialien und Maltechniken verwendet wurden. Guter Wein braucht keinen anderen Kranz, dieser B20S GT hat Sammlerqualität. Das S in der Typenbezeichnung steht für die italienischen Sinistra oder Linkslenker, es wurden mehr GTs mit Rechts- als mit Linkslenkung gebaut.

Although Lancia itself did not intend it that way when the iconic Aurelia was introduced, the coupe version evolved, as the first real GranTurismo ever, from 1949 until finally a sixth series in 1956. While the Aurelia could already be called revolutionary, equipped with an all-aluminium series-produced V6 for example, technical improvements were made that now divide the Aurelia into series. The (only) 425 built copies from '57 and '58, referred to as the sixth series, were not the most powerful (2.5 ltr., 112 hp), they clearly benefited from the experience gained from previous productions. The greatly improved cardan shaft and coupling, earlier copies regularly have problems with this, is an example of this. The suspension and quality of the gearbox also improved considerably.
The example offered here comes from the collection of a Roman lawyer who had the car restored by Cremonini Classics in Modena, a highly renowned restoration company that stands for top quality. The level of the restoration can therefore be seen in the car in detail, see the photo report. This Aurelia was professionally restored with expertise, using original materials and painting techniques. Good wine needs no other wreath, this B20S GT is of collectible quality. The S in the type designation stands for the Italian 'sinistra' or left-hand drive, more right-hand than left-hand drive GTs have been built.